Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poskytujeme záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Zavazujeme se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době bezplatně odstranit závady na výrobcích. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady.

 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 
  • neodborným použitím výrobku
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  • jinými vnějšími vlivy
 


Místem uplatnění reklamace je adresa firmy. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou!

 

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit:

 
  • doklad o nákupu zboží (faktura)
  • popis závady
 

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hodin a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.